ESTERILITZACIÓ
Març 12, 2020

iDentic, instal·lacions i higiene certificada

A clíniques iDentic es garanteix la seguretat del pacient enfront de la transmissió d’infeccions mitjançant l’esterilització d’instal·lacions i instrumental, els quals estan sotmesos a controls externs i estrictes protocols de registre tal com exigeix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la normativa europea més exigent en matèria sanitària. iDentic realitza controls químics tipus hèlix segons la NORMA EN ISO 11140:2005, controls biològics segons la NORMA EN ISO 11138:2005 i la traçabilitat del procés d’esterilització segons la NORMA EN ISO 17665:2007. A més, la clínica ofereix espais diferenciats (quiròfan, boxes equipats amb plataformes tecnològiques, programari dental i instrumental…), en funció dels tractaments dentals.