1. L'AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.identicvalls.com (d'ara endavant, el portal) que CLINICA DENTAL VALLS, S.L. (d'ara endavant “EL TITULAR”) posa a la disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.
EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i els Serveis.

2. INFORMACIÓ GENERAL

El titular de la present web és CLINICA DENTAL VALLS, S.L. amb domicili social Passeig de l'estacio, 33 43800 Valls; inscrita al Registre Mercantil de Tarragona a Tom 2530, Foli 62, Full 41012, i proveïda de C.I.F B43996172.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
3.1. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels elements continguts a la mateixa (que inclouen entre altres: imatges, textos…) pertanyen al TITULAR.

3.2. Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui patir, directament o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o resulti legalment permès.
(b) suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR.

3.3. Introducció d'hipervincles que permetin l'accés a les pàgines del Portal i als serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincles entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents:
(a) no es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;
(b) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l'hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o llocs a disposició per la pàgina web on s'estableix d'hipervincles.
(c) la pàgina web on s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral ia bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.
L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En cas que els Usuaris hagin de proporcionar certes dades de caràcter personal (d'ara endavant “Dades Personals”) a través dels formularis de contacte del Portal, segons el que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, iDentic Valls, posa en el seu coneixement que aquestes seran incorporades a un fitxer degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, respectant en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, sense ser utilitzades per a qualsevol altra finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud i enviar-li informació sobre promocions i serveis que poguessin ser del seu interès, no sent cedits a tercers no relacionats amb el TITULAR sense el seu consentiment previ.
En tot cas, l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se per escrit a Passeig de l'estacio, 33 43800 Valls, o al correu electrònic: email, indicant la Ref. LOPD.
Els Usuaris hauran de facilitar les dades marcades amb *, sent aquestes obligatòries i necessàries per poder atendre la seva sol·licitud.
Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades i són responsables de conseqüències derivades de la falsedat dels mateixos.

5.INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al Portal atribueixi a l'Usuari cap dret sobre ells.

6. ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida dinformació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita en una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats als equips informàtics de l'usuari de manera imperceptible. Cada cop que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests fitxers s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en visites anteriors.
L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi del moment en què això succeeix.

7. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d'Ús que es troben en aquest Avís Legal es regeixen per la Llei espanyola i, si escau, autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Portal estan d'acord que per qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, el compliment i/o l'execució de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, ​​amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.